Headerbild

Sjukvårdare

2023-04-10 i Funktionär konståkningshelg

Prenumerera via:

RSS

Arbetsinstruktion_ALLA Sjukvårdare

Information från Socialstyrelsen till legitimerad sjukvårdspersonal

På samtliga tävlingar ska det finnas en person som är ansvarig för sjukvård. Med sjukvård avses här inte sjukvård som kräver högre medicinsk kunskap av legitimerad sjukvårdspersonal, utan en organisation där det finns en tydlig struktur för vem som gör vad om det sker ett tillbud (olycka).

Den som är ansvarig sjukvårdare under tävling kan vara sjukvårdsutbildad eller icke sjukvårdsutbildad person som känner sig trygg med att ansvara för organisationen och hantering av enklare första-hjälpen-material enligt nedan. Det är också önskvärt att sjukvårdaren/na kan hjärt-lungräddning.

Om sjukvårdaren är legitimerad sjukvårdspersonal måste den personen beakta det ansvar för vård, rådgivning och dokumentation som socialstyrelsen kräver och själv ta ansvar för att allt blir rätt och riktigt. Socialstyrelsens skrift för vad som gäller för legitimerad personal som arbetar i ideella föreningar finns ovan.

Tillbud som krävt sjukvårdande insats ska så fort som möjligt, men senast vid tävlingsdagens slut rapporteras till Svenska konståkningsförbundet på info@skatesweden.se

Efter avslutad tävling ska alla tillbud rapporteras via arrangörsrapporten.

Adress

Falu Konståkningsklubb ELLER Borlänge Konståkningsklubb C/o Karin Andersen Lindström, Södra Strömvägen 29 79146 Falun

Kontakt

Tel, ordförande: 070-688 71 60 E-post: styrelsenfalukk@gmail.com E-post: borlangekk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Aktuella arrangemang

Vill du prova konståkning?

Är du redan åkare?

Vi sponsrar Borlänge konståkningsklubb!

Vi sponsrar Falu konståkningsklubb!