Headerbild

Arbetsgrupper

Genom arbetsgrupperna jobbar vi för klubben och samtidigt blir vi delaktiga i våra barns fritidsintresse under trevliga former.

Säsongen 2024/2025 finns följande arbetsgrupper:

Administration

Tävling

Sponsring

Trivsel, läger och disco

Cafeteria och bemanning

Försäljning och Lotteri

Show 

Att driva en idrottsförening kräver, förutom pengar, en stor arbetsinsats i form av tid och engagemang. Medlemmarna i styrelsen är engagerade och avsätter en hel del av sin fritid för klubben. I längden blir det för betungande för styrelsen att på egen hand genomföra allt arbete som krävs för att verksamheten ska fungera på ett så bra sätt som möjligt.

På årsmötet inför säsongen 2006/2007 fattades ett beslut om att föräldragrupper skulle bildas. 2024 byter vi namn till arbetsgrupper för att vara mer inkluderande för åkare i alla åldrar.

Arbetsgrupperna ska inte utföra allt arbete själva men har ansvar för planering, samordning och att arbetet blir utfört. Styrelsen har det övergripande huvudansvaret för verksamheten. Styrelsen har även en ansvarig per arbetsgrupp som man kan vända sig till i frågor kring gruppens arbete.

 

För varje grupp utses en sammankallande som ansvarar för att övriga personer i gruppen aktivt involveras och deltar i det arbete som gruppen ska utföra. Styrelsen underrättar sammankallande om det dyker upp något som kräver en arbetsinsats från någon av arbetsgrupperna och har en regelbunden och öppen kommunikation med sammankallande i respektive grupp.

 

Vi förväntar oss att minst en åkare eller förälder per familj (med undantag för skridskoskolan) ingår i någon av grupperna. Vid säsongsstart varje år får man önska vilken grupp man helst vill tillhöra. Vid fördelningen tas hänsyn till detta, någon garanti att man hamnar i den grupp man valt i första hand kan dock inte ges. Det går även bra att vara med i flera grupper.

 

Att aktivt delta i arbetsgrupperna bidrar till att vi alla hjälps åt att göra så att klubben och dess verksamhet fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Detta är en möjlighet för oss föräldrar att lära känna varandra och under trevliga former göra en insats för och bli delaktiga i våra barns fritidsintresse.

Adress

Falu Konståkningsklubb ELLER Borlänge Konståkningsklubb C/o Karin Andersen Lindström, Södra Strömvägen 29 79146 Falun

Kontakt

Tel, ordförande: 070-688 71 60 E-post: styrelsenfalukk@gmail.com E-post: borlangekk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Aktuella arrangemang

Vill du prova konståkning?

Är du redan åkare?

Vi sponsrar Borlänge konståkningsklubb!

Vi sponsrar Falu konståkningsklubb!