Headerbild

Träningsavgifter och medlemskap

Medlemskap

Läs mer om vad det innebär att vara medlem hos oss under Om oss - Att vara medlem

Information om säsongens träningsavgifter och åkarsponsring

Antal ispass bestämmer avgiften

Varje åkare betalar efter hur många ispass som max önskas per vecka. Schemat kan röra på sig från vecka till vecka men vi försöker så långt det är möjligt att ha fasta träningstider. Ibland måste vi stuva om i schemat på grund av ändrade istider eller efter hur tillgången på tränare ser ut. Vi vill så långt som möjligt att det blir rättvist fördelat mellan grupperna och att inte en grupp kontinuerligt "drabbas" av till exempel en istid som ofta ändras på deras träningsdag.

Varje grupp har ett intervall på hur många pass de blir schemalagda per vecka. Varje åkare kan sedan individuellt ha ett avvikande antal pass från gruppen. Det är upp till varje åkare att i dialog med tränare diskutera eventuella avvikelser från gruppens schema, beroende på hur åkarens skolschema och övriga fritid ser ut. Ofta går det bra att träna tillsammans med någon annan grupp på en tid som kan passa åkaren bättre. Låt åkarens vilja och ambition bestämma antalet pass och prata med tränarna för att få till ett schema som passar åkaren om det inte funkar med gruppens schema. Vi försöker alltid få till en lösning för alla, och förväntar oss att åkaren är öppen för att träna tillsammans med klubbkompisar i andra grupper än sin egen.

Vi är begränsade till ramen för våra istider, och en förutsättning för att få sina ispass är också att vara beredd på att åka till ishallar på andra orter än hemorten. Lista för samåkning kommer att distribueras om intresse finns för det när vi har upptaktsträffen.

Samarbete mellan Borlänge konståkningsklubb och Falu konståkningsklubb

Eftersom vi är 2 föreningar som samarbetar behöver alla åkare vara medlemmar i båda föreningarna för att få träna i både Falun och Borlänge/Säter. Detta är en administrativ åtgärd som behöver göras för att vi ska få istider och kommunala bidrag i respektive kommun.

Träningsavgift för Falu konståkningsklubb är 500 kr för både höst- och vårterminen, vilket kommer att dras av från fakturan för träningsavgift från Borlänge konståkningsklubb.

Det innebär att det kommer fakturor från båda klubbarna vid höstens avisering!

Åkarsponsring
Ett sätt att sänka sin träningsavgift är genom att skaffa en företagssponsor till någon av klubbarna. Beroende på summa kan mellan 50-60% av vad sponsorn bidrar med gå till att sänka åkarens träningsavgift. 

Se sponsringsblad från sponsringsgruppen med olika nivåer för sponsring. 

OBS! För att kunna räknas av på höstterminens avgift ska sponsor anmälas senast den 15 september! Och för vårterminens avgift ska sponsor anmälas senast den 31 januari.

Anmäl sponsor till borlangekk@gmail.com!

Familjerabatt

Från och med 1 juni 2024 går det inte längre att få familjerabatt. 

Träningsavgifter

Nedan visas terminsavgifter för våra olika grupper. Avgiften bestäms av hur många ispass en åkare max önskar ha per vecka, och betalas en gång på hösten och en gång på våren. Delbetalning av avgiften är möjlig genom att välja faktura-alternativet vid avisering från vår plattform Sportadmin.

Extra träningsavgifter kan tillkomma under säsongen för till exempel deltagande på läger och träningsdagar, samt extra träningar under skollov. När vi arrangerar läger och träningsdagar utgår ordinarie träningspass.

Konståkningsgrupper:

Gäller alla grupper utom Skridskoskolan

Antal ispass per vecka:

1: 1 000 kr

2: 2 000 kr

3: 3 000 kr

4: 4 000 kr

5: 5 000 kr

6: 6 000 kr

7: 7 000 kr

8 och fler: 8 000 kr

Skridskoskola:

1 ispass per vecka, 850 kr

Synkro för åkare upp till 13 år, som åker i annan grupp:

Planering pågår!

 

Exempel:

Åkarna Hanna och Ida är syskon och bor i Borlänge, Hanna tränar i Borlänge och Falun, Ida bara i Borlänge.

Hanna är med i grupp Grön, hon är tävlingsåkare och har valt 3 ispass per vecka. 

Fakturor på hösten:

Från Falu konståkningsklubb:

Medlemsavgift 125 kr

Träningsavgift 500 kr

Från Borlänge konståkningsklubb:

Medlemsavgift 125 kr

Träningsavgift 3 000 kr

Avdrag för faktura från FKK: -500 kr

Program- och licensavgift 600 kr

Fakturor på våren:

Från Falu konståkningsklubb

Ingen faktura

Från Borlänge konståkningsklubb

Träningsavgift 3 000 kr

 

Ida åker i Turkos, 1 ispass per vecka.

Fakturor på hösten

Från Falu konståkningsklubb

Medlemsavgift 125 kr

Från Borlänge konståkningsklubb

Medlemsavgift 125 kr

Träningsavgift 1 000 kr

Fakturor på våren

Från Falu konståkningsklubb

Ingen faktura

Från Borlänge konståkningsklubb

Träningsavgift 1 000 kr

Antal pass

Hör av dig till borlangekk@gmail.com om du är osäker på hur många pass du är anmäld till, eller vill ändra antal pass.

Meddela senast 5/9 för höstterminen och senast 5/1 för vårterminen om antal pass ska ändras.

 

Övriga avgifter som tillkommer:

Alla åkare

Medlemsavgift för hela säsongen: 125 kr per åkare i Borlänge Konståkningsklubb och 125 kr per åkare i Falu konståkningsklubb

Slipning av skridskor: 100 kr för medlemmar, 150 kr för andra

Märken vid märkestagning: 50 kr styck

Vi har också några lotterier under säsongen där alla åkare förväntas bidra med 1 lotteripris per termin.

Tävlingsåkare

Alla åkare som tävlar ska betala en program- och licensavgift. I avgiften ingår licens för att få tävla, musikklippning och arbete med åkarens tävlingsprogram. Åkaren förväntas tävla med sitt program under 2 år.

Program- och licensavgift: 600 kr

Tävlingsavgifter är olika beroende på tävlingstyp och antal program, betalas per tävling som åkaren deltar på, avgiften bestäms av Svenska Konståkningsförbundet, till exempel: Stjärntävling 365 kr, Klubbtävling 475 kr (1 program) eller 700 kr (2 program), A-tävling 995 kr (2 program) och Nationella serien 1100 kr.

Avgifter för säsongen 2024/2025 kommer att publiceras på SKFs hemsida: https://www.svenskkonstakning.se/tavla/regler/nationella-regler-skf

Regler för avslutande av medlemskap

Meddela alltid någon tränare samt klubben på borlangekk@gmail.com om ni vill sluta åka med oss!

Höstterminen

Om avslut av medlemskap sker mellan den 6/9 och 22/9 ska medlemsavgift + 30% av höstterminens träningsavgift betalas till klubben.

Om avslut av medlemskap sker den 23/9-31/12 ska medlemsavgift + full träningsavgift för höstterminen betalas till klubben.

Vårterminen

Om avslut av medlemskap sker mellan 16/1 - 31/1 ska 30% av vårterminens träningsavgift betalas till klubben

Om avslut av medlemskap sker den 31/1-26/4 ska full träningsavgift för vårterminen betalas till klubben.

Sammanfattning av datum

Höstterminen

5/9 - Sista dag att dra tillbaka intresseanmälan utan avgift

5/9 - Sista dag att anmäla förändring av antal ispass

15/9 - Sista dag att anmäla eventuell företagssponsor för avdrag på höstterminens träningsavgift

22/9 - Sista dag för att avsluta medlemskap och slippa betala full avgift (medlemsavgift + 30% av höstterminens träningsavgift ska betalas till klubben)

Vårterminen

16/1-31/1 - Avsluta medlemskap medför att betala 30% av vårterminens träningsavgift

5/1 - Sista dag att anmäla förändring av antal ispass

31/1 - Sista dag att anmäla eventuell företagssponsor för avdrag på vårterminens träningsavgift

Anmälningar enligt ovan skickas till 

borlangekk@gmail.com

Adress

Falu Konståkningsklubb ELLER Borlänge Konståkningsklubb C/o Karin Andersen Lindström, Södra Strömvägen 29 79146 Falun

Kontakt

Tel, ordförande: 070-688 71 60 E-post: styrelsenfalukk@gmail.com E-post: borlangekk@gmail.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Aktuella arrangemang

Vill du prova konståkning?

Är du redan åkare?

Vi sponsrar Borlänge konståkningsklubb!

Vi sponsrar Falu konståkningsklubb!